Vibrio kolera O1 test

  • Vibrio cholerae O1 Antigen Rapid Test

    Vibrio cholerae O1 Antigen Rapid Test

    REF 501050 Specifikacija 20 testova/kutija
    Princip detekcije Imunohromatografski test Specimens Feces
    Namjeravanu upotrebu StrongStep® Vibrio cholerae O1 Antigen Rapid Test Device (feces) je brzi vizuelni imunotest za kvalitativno, pretpostavljeno otkrivanje Vibrio cholerae O1 u uzorcima fekalija ljudi.Ovaj komplet je namijenjen za upotrebu kao pomoć u dijagnostici infekcije Vibrio cholerae O1.