Gljivična fluorescentna otopina za bojenje

  • Fungal fluorescence staining solution

    Rastvor za gljivično fluorescentno bojenje

    FungusClearTMRastvor za bojenje gljivične fluorescencije koristi se za brzu identifikaciju različitih gljivičnih infekcija u svježim ili smrznutim kliničkim uzorcima ljudi, u tkivima ugrađenim u parafin ili glikol metakrilat. Tipični uzorci uključuju struganje, dermatofitozu noktiju i kose kao što su tinea cruris, tinea manus and pedis, tinea unguium, tinea capitis, tinea versicolor. Takođe uključuju ispljuvak, bronhoalveolarno ispiranje (BAL), ispiranje bronha i biopsije tkiva pacijenata sa invazivnom gljivičnom infekcijom.