SARS-CoV-2 RT-PCR

  • Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) Multiplex Real-Time PCR Kit

    Multiplex PCR komplet u stvarnom vremenu za novi koronavirus (SARS-CoV-2)

    Novi koronavirus je RNA virus koji se sastoji od proteina i nukleinskih kiselina. Virus napada invazivno tijelo domaćina (ljudsko), ulazi u stanice putem mjesta vezanja odgovarajućeg receptora ACE2 i replicira se u stanicama domaćina, uzrokujući da imuni sistem čovjeka reaguje na strane uljeze i stvara specifična antitijela. Stoga se nukleinske kiseline u bočici i antigeni, kao i specifična antitela protiv novog koronavirusa, teoretski mogu koristiti kao specifični biomarkeri za otkrivanje novog koronavirusa. Za otkrivanje nukleinske kiseline najčešće se koristi RT-PCR tehnologija.

    Multiplex Real-Time PCR komplet za novi koronavirus (SARS-CoV-2) namijenjen je kvalitativnoj detekciji virusne RNA SARS_CoV-2 ekstrahirane iz nazofaringealnih briseva, orofaringealnih briseva, sputuma i BALF-a od pacijenata u saradnji sa FDA / CE IVD sistem ekstrakcije i gore naznačene PCR platforme.

    Komplet je namijenjen laboratorijski obučenom osoblju