Giardia Lamblia

  • Giardia lamblia

    Giardia lamblia

    NAMJENA UPOTREBA StrongStep® Giardia lamblia uređaj za brzo testiranje antigena (feces) brzi je vizualni imunološki test za kvalitativno, pretpostavljeno otkrivanje Giardia lamblia u ljudskim uzorcima fekalija. Ovaj komplet namijenjen je kao pomoć u dijagnostici infekcije Giardia lamblia. UVOD Parazitarne infekcije ostaju vrlo ozbiljan zdravstveni problem širom svijeta. Giardia lamblia najčešći su protozoji za koje je poznato da su odgovorni za jedan od glavnih uzroka teške dijareje kod ljudi, ...