Demonstracije proizvoda

 Vaginalni pH: uređaj za samo-mjerenje za pravovremenu dijagnostiku poremećaja

Dijagnostička efikasnost uređaja za brzo testiranje nove Candide ablicans i značaj nekih faktora rizika od vulvovaginalne kandidijaze u gradu Mosulu

PH vagine kao marker

Papidna i jednostavna točka dijagnostike njege za SPI

Globalna strategija za prevenciju i kontrolu seksualno prenosivih infekcija

Od klupe do kreveta_ Postavljanje puta za prevođenje poboljšane dijagnostike SPI u pružanje zdravstvene zaštite u zemljama u razvoju

Smjernice za liječenje seksualno prenosivih bolesti 2010