Demo proizvoda

Vaginalni pH: uređaj za samomeranje za pravovremenu dijagnostiku poremećaja

Dijagnostička efikasnost novog uređaja za brzo testiranje Candida ablicans i važnost nekih faktora rizika od vulvovaginalne kandidijaze u gradu Mosulu

Vaginalni pH kao marker

Papidna i jednostavna dijagnostika za SPI

Globalna strategija za prevenciju i kontrolu spolno prenosivih infekcija

Od klupe do kreveta_ Postavljanje puta za prevođenje poboljšane dijagnostike spolno prenosivih bolesti u pružanje zdravstvene zaštite u svijetu u razvoju

Smjernice za liječenje spolno prenosivih bolesti 2010