Skinuti

  • COVID-19 (kineski) CN MO(verzija broj 4.0 20200511)_komprimiran
  • COVID-19 (engleski) AGBEUUSAU (verzija broj 5.0 20200511)_compressed
  • COVID-19 (francuski) FREUCA (verzija broj 4.0 20200511)_compressed
  • COVID-19 (italijanski) ITEU (verzija broj 4.0 20200511)_komprimiran
  • COVID-19 (portugalski) PTBRAOMZ (verzija broj 4.0 20200511)_komprimiran
  • COVID-19 (ruski) RUKABYUA (verzija broj 4.0 20200511)_compressed
  • COVID-19 (španski) ESEUARMX (verzija broj 4.0 20200511)_compressed
  • COVID-19 njemački DEATBELU (verzija broj 4.0 20200511)_komprimiran
  • COVID-19 (arapski) SAPKTRIN (verzija broj 4.0 20200511)_komprimiran