Skinuti

  • COVID-19 (kineski) CN MO (verzija 4,0 20200511) _komprimovan
  • COVID-19 (engleski) AGBEUUSAU (broj verzije5.0 20200511) _komprimovan
  • COVID-19 (francuski) FREUCA (broj verzije 4.0 20200511) _komprimovan
  • COVID-19 (talijanski) ITEU (broj verzije 4.0 20200511) _komprimiran
  • COVID-19 (portugalski) PTBRAOMZ (broj verzije 4.0 20200511) _komprimovan
  • COVID-19 (ruski) RUKABYUA (broj verzije 4.0 20200511) _komprimovan
  • COVID-19 (španski) ESEUARMX (broj verzije 4.0 20200511) _komprimovan
  • COVID-19 njemački DEATBELU (broj verzije 4.0 20200511) _komprimiran
  • COVID-19 (arapski) SAPKTRIN (broj verzije 4.0 20200511) _komprimovan