Naši proizvodi ušli su na britansku listu izuzetih invitro dijagnostičkih uređaja za koronavirus!